12 februari 2016 - Uppdrag

Mannheimer Swartling biträder styrelsen i Meda i anledning av Mylans rekommenderade bud

Mylan, ett ledande internationellt läkemedelsbolag vars aktie handlas på NASDAQ Global Select Market och på Tel Aviv Stock Exchange har offentliggjort ett rekommenderat bud på Meda. Meda är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 150 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Medas nettoomsättning för 2015 uppgick till mer än 19 miljarder kronor.

Det totala värdet av erbjudandet, inklusive Medas nettoskuld uppgår, per offentliggörandet, till cirka 83,6 miljarder kronor.

Medas styrelse biträds av Mannheimer Swartling. Byråns team inkluderar Eva Hägg, Patrik Marcelius, Magnus Olsson, Therese Lundgren, Stephanie Salehian, Johan Carle och Sofia Thelin.