31 augusti 2015 - Uppdrag

Mannheimer Swartling biträder styrelsen för Hemtex i ICA Gruppens offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Hemtex har i ett uttalande den 28 augusti 2015 enhälligt rekommenderat aktieägarna i Hemtex att acceptera ICA Gruppens offentliga uppköpserbjudande. Det total värdet av erbjudandet som offentliggjordes den 25 augusti 2015 uppgår till cirka 719 miljoner kronor.  

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med butiker i Sverige, Finland och Estland. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick i 2014 till totalt 1 041,4 miljoner kronor. Bolaget är sedan 2005 noterat på Nasdaq Stockholm. Huvudägare är ICA Gruppen med 68,5 procent av aktiekapitalet.  

Styrelsen för Hemtex har anlitat Mannheimer Swartling som legal rådgivare med anledning av erbjudandet. Byråns team består av Patrik Marcelius och Mirka Ylinen Gorne.