22 mars 2010 - Uppdrag

Mannheimer Swartling biträder SAS i samband med emission av konvertibelt obligationslån

Mannheimer Swartling biträder SAS, norra Europas ledande flygbolag, i samband med emissionen av det konvertibla obligationslån om 1,6 miljarder kronor som offentliggjordes den 19 mars 2010. Emissionen utgör en del av SAS refinansiering av befintliga obligationslån om cirka 2 miljarder kronor, som förfaller under 2010. Refinansieringen är ett krav för att SAS fyra största ägare skall delta i den av SAS tidigare offentliggjorda företrädesemission av stamaktier om cirka 5 miljarder kronor. 

Mannheimer Swartlings team leds av Klaes Edhall och inkluderar Nils Nostell, Fredrik Jonsson, Johan Berg och Jenny Keisu.