7 maj 2014 - Uppdrag

Mannheimer Swartling biträder ReadSoft i samband med Lexmark International Technologys offentliga uppköpserbjudande

Lexmark International Technology S.A, ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc. har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ReadSoft.

Lexmark, som säljer laserskrivare och mjukvarulösningar, erbjuder 40,05 kronor för varje aktie i ReadSoft, som levererar affärssystem för fakturering och processhantering av kundordrar. Det totala värdet på erbjudandet uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor. Erbjudandet innebär en premie om 117,7 procent jämfört med slutkursen på NASDAQ OMX Stockholm den 5 maj 2014.

Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsomspännande koncern, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom sina lokala och globala partnernätverk. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg och aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan.

ReadSoft biträds av Mannheimer Swartling. Byråns team leds av Ragnar Lindqvist och Åsa Hansdotter, främst biträdda av Lisa Fennhagen, Emma Sandberg Thomsen, Christian Hallberg och Gustav Engvall samt av Martin Nilsson och Carl Beyer i skattefrågor relaterade till transaktionen.