10 februari 2014 - Uppdrag

Mannheimer Swartling biträder Probi AB i samband med Symrise AG:s budpliktsbud

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2013 var 103,6 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Probi biträds av Mannheimer Swartling med Ragnar Lindqvist och Lisa Fennhagen som ansvariga jurister.