21 november 2014 - Uppdrag

Mannheimer Swartling biträder JP Morgan i samband med Geberits bud på Sanitec om 9,7 miljarder kronor

Geberit har den 14 oktober 2014 offentliggjort ett kontanterbjudande om 9,7 miljarder kronor avseende det på Nasdaq Stockholm noterade bolaget Sanitec. JP Morgan agerar så som finansiell rådgivare till Geberit i samband med transaktionen och tillhandahåller även skuldfinansieringen avseende erbjudandet.

Geberit är europaledare i sektorn för sanitetsteknologi med en bred och omfattande produktportfölj. Sanitec är en ledande tillverkare och leverantör av keramiska badrumsprodukter och keramiska fyllnadsprodukter, med ett särskilt attraktivt produktutbud inom medium- till högkvalitetsmarknaden.

JP Morgan, i egenskap av finansiell rådgivare och långivare, biträds av Mannheimer Swartling i frågor rörande svensk rätt. Byråns team leds av Daniel Karlsson (Bank och Finans) och Patrik Marcelius (Publik M&A), biträdda av Daniel Khayyami.