2 juli 2013 - Uppdrag

Mannheimer Swartling biträder Höganäs i samband med kontanterbjudande från H Intressenter

Höganäs, som grundades 1797, är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Höganäs omsatte 6,7 miljarder kronor under 2012 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista. H Intressenter ägs gemensamt av Lindéngruppen och Foundation Asset Management Sweden (FAM).

Styrelsen i Höganäs biträds av Mannheimer Swartling. Byråns team består av Eva Hägg och Patrik Marcelius, biträdda av Johan Berg, och Stefan Perván Lindeborg biträdd av Andreas Johansson.