24 mars 2010 - Uppdrag

Mannheimer Swartling biträder Anoto i samband med det partiella kontanterbjudandet från Aurora

Mannheimer Swartling biträder Anoto Group AB (publ) i samband med det publika partiella kontanterbjudandet från Aurora Investments Ltd. Anoto är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Mannheimer Swartlings team består av Patrik Marcelius, Thomas Wallinder och Rasmus Fahlén.