20 mars 2012 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling återigen på GARs ranking av byråer inom skiljeförfarande

Mannheimer Swartling förekommer återigen i GAR100, Global Arbitration Reviews ranking av världens ledande advokatbyråer inom området för internationella skiljeförfaranden och i GAR30, rankingen av världens mest aktiva byråer inom skiljeförfaranden. Det är femte året i rad som Mannheimer Swartling listas på GAR30 – varje år sen rankingen introducerades.

Global Arbitration Review beskriver byrån som “Sweden’s number one player”, Kaj Hobér som “the country’s foremost arbitration academic,” och nämner att “Mannheimer Swartling...are the only lawyers so far to have obtained a liability ruling against Russia in a Yukos case. On a jurisprudential view, the case has far reaching implications.”

De kriterier som Global Arbitration Review utgår från är, bland annat, det samlade värdet på tvister byrån deltagit i under en två-årsperiod, byråns aktivitet inom investeringstvister samt enskilda utövares anseende och rykte och de skiljedomsförfaranden de attraherar.

För att se rankingen, klicka här

Läs presentationen om Mannheimer Swartling i Global Arbitration Review, publicerad i den femte upplagan av GAR100.