16 september 2014 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling åter högst rankad i TNS Sifo Prosperas klientundersökning

Bolagsjurister och chefer har åter fått utvärdera sitt samarbete med Mannheimer Swartling. För andra året i rad har Mannheimer Swartling blivit högst rankad i ”overall performance” i TNS Sifo Prospera’s Tier 1 Law Firm Review.

”Att få bäst ranking i total klientnöjdhet bekräftar våra ansträngningar att kunna erbjuda bästa möjliga rådgivning i varje enskilt uppdrag och att leverera både exceptionell och effektiv service till varje klient,” säger byråns Managing Partner, Jan Dernestam. Han tillägger:

”Vi är också glada över att vårt resultat förbättras ytterligare i årets undersökning. Det är tack vare att våra klienter tar sig tid att ge feedback som vi kan fortsätta att utveckla våra tjänster och arbetssätt, med utgångspunkt i deras behov och affärsutmaningar.”

TNS Sifo Prosperas undersökning, som genomfördes i juni-september 2014, utvärderar affärsjuridiska byråer genom att granska över 200 Sverigebaserade företag som köper juridiska tjänster för minst 1,5 miljoner kronor om året. Det är chefer och bolagsjurister, verkställande direktörer, ekonomichefer och transaktions- och affärsutvecklingsansvariga på Sverigebaserade bolag, som har betygsatt olika aspekter av advokatbyråernas tjänster. Bland de 16 kriterier som bedöms finns juridisk kompetens, affärsmässighet, hög affärsmoral, förmåga att hantera stora projekt och prissättning.