14 juni 2016 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling är värd för KnowledgeNet om Privacy Impact Assessments

Den 13 april anordnade Mannheimer Swartling tillsammans med International Association of Privacy Professionals (IAPP) ett seminarium om ”The Privacy Impact Assessment” med fokus på hur företag kan arbeta med den nya dataskyddsförordningen i praktiken.

Seminariet hölls på Mannheimer Swartlings kontor i Stockholm och programmet omfattade följande ämnen:

  • ”Privacy Impact Assessment Basics (PIA)”, Karen Lawrence Öqvist, CEO och grundare, Privasee
  • ”The External counsel’s role”, Erica Wiking Häger, Partner, Mannheimer Swartling
  • ”PIA - Real Case Implementation”, Filip Johnssén, Group Privacy Manager, Sandvik Group

För mer information om seminariet vänligen kontakta Erica Wiking Häger.