26 november 2015 - Uppdrag

MAN Diesel & Turbo förvärvar Cryo Marine Fuel & Bunkering Business

MAN Diesel & Turbo Sverige AB, ett helägt dotterbolag till MAN Diesel & Turbo SE (en del av MAN och Volkswagenkoncernen), förvärvar Cryo AB:s verksamhet avseende marina gasbränslesystem. Cryo AB, som tillverkar kryogenisk utrustning för lagring, distribution och hantering av flytande gaser, ingår i Lindes Engineering Division. Transaktionen beräknas slutföras i februari 2016.

MAN Diesel & Turbo rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team bestod främst av Clas Nyberg, Patrik Engström, Tobias Normann, Martin Hallström och Andreas Blomberg.