15 januari 2013 - Uppdrag

Malmö stad etablerar ett 10 miljarder kronor EMTN-program

Malmö stad har etablerat ett 10 miljarder Euro Medium Term Note (EMTN) program. Likviden från obligationer som ges ut under programmet kommer att användas för allmänna finansieringsändamål och refinansiering av befintliga skulder i MKB Fastighets AB, stadens helägda fastighetsbolag.

Malmö stad är idag ett kommersiellt och internationellt centrum med 300 000 invånare från cirka 170 olika länder. Staden håller på att övergå från att vara en industristad till ett kunskapscentrum, med äldre industrier som ersatts av investeringar i ny teknik och utbildningsprogram. De starkaste sektorerna i Malmö är logistik-, detalj-och partihandels-, samt bygg- och fastighetssektorn. Det finns också ett antal välkända företag inom bioteknik och medicinteknik, miljöteknik, IT och digitala medier.

Malmö stad rådgavs av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team bestod av delägare Zoran Stambolovski och jurist Maria Tholin.