17 december 2015 - Uppdrag

MÄLAB ingår avtal om offentlig privat samverkan för etablering av ny tågdepå

Mälardalstrafik MÄLAB AB (MÄLAB) har ingått ett avtal med Eskilstuna kommun, enligt vilket kommunen fått i uppdrag att ansvara för att anskaffa mark, projektera, bygga, driva, underhålla och finansiera en ny depå inom stationsområdet i Eskilstuna för det nya trafiksystemet för regiontåg i Mälardalsregionen. Depån är främst avsedd att användas för underhåll och reparationer för tåg som nyinskaffats för ändamålet genom upphandling av AB Transitio. Depån kommer att hyras ut till MÄLAB under en period om 25 år.

MÄLAB ägs av Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och Landstinget i Östergötland, och verksamheten består av att förvalta och utveckla regional tågtrafik i Mälardalen, inklusive genomförande av det nya regionala tågtrafiksystem i vilket depån i Eskilstuna kommer att ingå.

MÄLAB rådgavs av Mannheimer Swartling i ärendet.