22 augusti 2016 - Uppdrag

Lundin Petroleum förvärvar ytterligare licensandel i Edvard Griegfältet från Statoil

Lundin Petroleum har förvärvat Statoils femtonprocentiga licensandel i Edvard Griegfältet i produktionslicensen PL338, offshore Norge, och samtliga tillhörande tillgångar, inklusive en nioprocentig andel i Edvard Griegs pipeline för olja och en sexprocentig andel i Utsirahöjdens pipeline för gas. Som köpeskilling har 27 580 806 nya aktier i Lundin Petroleum emitterats till Statoil. Därutöver har Lundin Petroleum överlåtit 2 000 000 egna aktier och emitterat 1 735 309 nya aktier till Statoil mot kontant ersättning.

Lundin Petroleum är ett multinationellt bolag aktivt inom prospektering och produktion av petroleum och naturgas. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Lundin Petroleum biträddes av Mannheimer Swartling i samband med förvärvet. Byråns team bestod av Thomas Wallinder, Therese Lundgren och Harry Westerman Wood.