10 februari 2011 - Uppdrag

Loomis tecknar nytt femårigt lån

Loomis AB har tecknat en ny femårig lånefacilitet, en så kallad Multi-Currency Revolving Credit Facility om 150 miljoner dollar och 1 miljard kronor. Den nya lånefaciliteten förfaller 2016 och kommer att användas delvis för att återbetala en existerande kredit och delvis för koncernens löpande verksamhet.

Loomis erbjuder ett brett sortiment av lösningar för värdetransporter och kontanthantering för banker, detaljhandeln och andra kommersiella företag genom ett internationellt nätverk av cirka 370 platskontor i 14 europeiska länder och USA. Loomis har drygt 20 000 medarbetare och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Loomis rådgavs av Mannheimer Swartling vid transaktionen. Zoran Stambolovski hanterade ärendet, främst assisterad av Susanne Forsberg.