30 augusti 2016 - Uppdrag

Loomis expanderar i Danmark genom förvärv av BKS

Loomis AB:s (publ) danska dotterbolag Loomis Danmark A/S har förvärvat samtliga aktier i det danska värdehanteringsföretaget Bankernes Kontantservice A/S (”BKS”). BKS har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Enterprise value uppgår till ca 250 MDKK motsvarande ca 316 MSEK.

Loomis är specialiserat på att effektivisera kontantflöden och erbjuder helhetslösningar för värdehantering till finansiella institutioner, detaljhandeln, andra kommersiella affärsverksamheter samt till den offentliga sektorn. Loomis har 23.000 medarbetare verksamma vid ca 400 lokalkontor i drygt 20 länder.

Loomis AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och ingår i börslistan Large Cap Norden för stora nordiska bolag.

Loomis biträddes av Mannheimer Swartling assisterad av Kromann Reumert som lokal rådgivare i Danmark. Ansvarig delägare var Hans Petersson, assisterad av Rickard Carrick.