24 september 2010 - Uppdrag

Loomis AB tecknar avtal om obligationslån hos AB Svensk Exportkredit

Loomis AB har tecknat avtal om ett obligationslån om 65 miljoner euro hos AB Svensk Exportkredit den 23 september 2010. Lånet löper på fem år och garanteras till 75 procent av Exportkreditnämnden. Likviden kommer att användas till att delvis refinansiera en utestående lånefacilitet om cirka 3 200 miljoner kronor som togs upp under hösten 2008.

Loomis AB erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa lokalkontor i 12 europeiska länder och i USA. Loomis AB sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Företaget är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Loomis AB biträddes av Mannheimer Swartling. Ansvarig delägare var Zoran Stambolovski, assisterad av Susanne Forsberg.