7 april 2014 - Uppdrag

Loomis AB (publ) förvärvar Via Mat Holding AG

Loomis har träffat överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Via Mat Holding AG. Via Mat har huvudkontor i Zürich, Schweiz, och är ett av världens ledande företag inom internationell värdelogistik. Köpeskillingen, efter avdrag för förvärvad nettokassa, uppgår till cirka 200 MCHF motsvarande cirka 1 450 MSEK.

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Loomis biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team består av Hans Petersson, Aleksander Ivarsson och Jens Agö (konkurrensrättsliga frågor).