24 augusti 2015 - Uppdrag

Lomond Invest avyttrar Lomond Industrier till Volati Parts

Lomond Invest AB har avyttrat Lomond Industrier AB med dotterbolag till Volati Parts AB.

Lomond Industrier är en Malmöbaserad koncern inom den nordiska järn- och byggsektorn med rötter i Thomée-Hörle AB från 1928. I Lomond-koncernen ingår bl.a. Habo Gruppen. Under 2014 uppgick Lomond Industriers omsättning till 1,05 miljarder kronor.

Volati är en svensk industrigrupp av nordiska bolag. Före förvärvet av Lomond-koncernen bestod Volati av sju dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder, som tillsammans omsatte cirka 1,70 miljarder kronor under 2014.

Lomond Invest rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Pär Andersson och Per Åsbrink samt bestod av Teresa Hellmo Fahlander, Isabel Lindeberg, Louise Bjartell och Anette Andersson.