9 september 2015 - Uppdrag

Logstor har förvärvat Powerpipe Systems från Jebo Industrier

Logstor, som ägs av riskkapitalbolaget Triton, har förvärvat Powerpipe Systems AB från Jebo Industrier AS och vissa minoritetsägare. Powerpipe är en svensk leverantör av förisolerade rörsystem. Företaget erbjuder sina kunder flexibla leveranser och korta ledtider för kundanpassade och standardiserade produkter.

Logstor är marknadsledande inom förisolerade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla och leverantör till olje- och gassektorn samt den kemiska industrin och livsmedelsindustrin.

Förvärvet är villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Logstor och Triton rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod främst av Jan Holmius, Stefan Perván Lindeborg, Daniel Kim, Jon Rastad, Victor Hylén och Johan Tholander.