31 maj 2013 - Uppdrag

LKAB:s Norrskenet investerar i Northland Resources

Ett konsortium bestående av Norrskenet AB, Folksam, Metso och PEAB har kommit överens om att investera vardera 25 miljoner USD och därmed sammanlagt 100 miljoner USD i obligationer som kommer att emitteras av Northland Resources AB (publ).

Norrskenet AB är delägt av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) samt utvecklingsbolagen Expandum AB i Gällivare och Progressum i Kiruna AB. LKAB är en gruvdriftskoncern som grundades 1890 och är helägd av svenska staten. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och har drygt 4 000 anställda i 14 länder.

LKAB biträddes av Mannheimer Swartling. Byråns team involverade Martin Pekkari, Tom Wehtje, Thomas Pettersson, Martin Ericsson, Ola Espelund, Therese Jansson, Richard Edström och Tobias Bergström.