1 juli 2014 - Uppdrag

LKAB rådges av Mannheimer Swartling i samband med samhällsomvandling av Kiruna och Malmberget

LKAB rådges av Mannheimer Swartling i samband med samhällsomvandling av Kiruna och Malmberget. LKAB, som är helägt av svenska staten, bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år.

Malmen bryts i underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget. Malmkropparna lutar in under samhällena och brytningen under jord leder till markdeformationer som närmar sig samhällena. För att gruvdriften ska kunna fortsätta måste stora delar av Kiruna och merparten av Malmberget flyttas eller omvandlas genom avveckling av befintlig bebyggelse och utveckling av ny på annan plats. I Kiruna förväntas avvecklings- och utvecklingsprocessen pågå stegvis i 20-30 år framåt. Omvandlingen påverkar bland annat cirka 3 000 lägenheter, huvuddelen av Kiruna centrum med stadshuset, kyrkan, andra kulturbyggnader, Folkets hus, brandstationen, skolor och omfattande kommunal infrastruktur. I Malmberget har omvandlingen redan pågått en längre tid. LKAB finansierar stora delar av kostnaderna för omvandlingarna som genomförs i nära samverkan mellan LKAB och berörda kommuner. LKAB ska även inom kort påbörja brytning i dagbrott i Svappavaara-området. Gruvområdets utökning där innebär att ett antal boende i Svappavaara-området måste flytta.

LKAB rådges av Mannheimer Swartling i frågor kopplade till samhällsomvandlingarna. Byråns team består av Martin Pekkari och Magnus Josefsson, främst biträdda av Tom Hofset och Felicia Terenius.