13 januari 2016 - Uppdrag

Litorina och grundarna avyttrar ETON till EQT

Litorina IV LP, Eton Innovation AB (grundarfamiljen Davidson) och minoritetsaktieägarna har ingått ett avtal om att avyttra Eton Group AB, en ledande aktör på världsmarknaden för premiumskjortor för män, till EQT Fund VII.

Eton, baserat i Gånghester utanför Borås, grundades 1928 av familjen Davidson. Eton har genom åren expanderat internationellt och har numera dotterbolag och filialer i USA, Storbritannien, Kanada och Danmark och koncernens omsättning har ökat från ca 300 Mkr år 2011 till ca 650 Mkr under tolvmånadersperioden fram till november 2015. Detta år kommer Eton att leverera en miljon skjortor till kunder i 43 länder, varav USA är den största marknaden.

Litorina IV är den senaste Litorina-fonden och har ett utfäst kapital på 2,5 miljarder kronor. Sedan den första Litorina-fonden etablerades 1998 har Litorinas fonder investerat cirka 3 miljarder kronor i 40 företag. Litorinas nuvarande portfölj består av 13 bolag med en sammanlagd omsättning om cirka 7 miljarder kronor.

Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden av konkurrensmyndigheter.

Litorina och Eton Innovation representerades av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Mattias Karlsson, främst biträdd av Caroline Karlsson, Johan Tholander och Emil Albihn Henriksson (IP), samt av Carl Johan Zimdahl på New York-kontoret.