22 december 2015 - Uppdrag

Litorina ny delägare i KungSängen

Litorina IV L.P. (Litorina IV) förvärvar en majoritetspost av aktierna i KungSängen Produktion AB (KungSängen). KungSängen tillverkar och säljer sängar och tillhörande produkter och var tidigare helägt av familjen Gustafsson, som efter transaktionen äger 25 procent av bolaget.

KungSängen grundades 1998 och har idag en årlig omsättning om drygt 300 miljoner kronor.

Litorina IV är den senaste Litorina-fonden och har ett utfäst kapital på 2.5 miljarder kronor. Sedan den första Litorina-fonden etablerades 1998 har Litorinas fonder investerat cirka 3 miljarder kronor i 40 företag. Litorinas nuvarande portfölj består av 12 bolag med en sammanlagd omsättning om cirka 7 miljarder kronor.      

Litorina IV rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod främst av Mattias Karlsson, Viktor Leisnert, Daniel Karlsson och Stefan Perván Lindeborg.