31 maj 2012 - Uppdrag

Litorina ny delägare i Eton

Litorina IV L.P. ("Litorina IV") förvärvar en majoritetspost av aktierna i Eton Fashion AB (”Eton”). Eton är ledande på marknaden för premiumskjortor, slipsar och accessoarer för män och var tidigare helägt av familjen Davidson, som efter transaktionen äger 35 procent av bolaget.

Eton grundades 1928 i Gånghester utanför Borås. Idag säljer Eton över 600.000 skjortor per år i 35 länder världen över och har en årlig omsättning på drygt 300 miljoner kronor.

Litorina IV är den senaste Litorina-fonden och har ett utfäst kapital på 2,5 miljarder kronor.  Sedan den första Litorina-fonden etablerades 1998 har Litorinas fonder investerat cirka 2,5 miljarder kronor i 36 företag. Litorinas nuvarande portfölj består av 15 bolag med en sammanlagd omsättning om cirka 8 miljarder kronor.

Litorina IV rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av delägare Mattias Karlsson i samarbete med juristerna Johan Frost Bergman, Kristoffer Stråth och Adam Erdling.