7 januari 2016 - Uppdrag

Litorina ny delägare i CarpetVista

Litorina IV L.P. (Litorina IV) förvärvar en majoritetspost av aktierna i CarpetVista AB (CarpetVista). CarpetVista är en världsledande aktör inom försäljning av mattor över internet, med ett sortiment bestående av över 35 000 unika mattor. Bolaget var tidigare helägt av dess grundare, som efter transaktionen kvarstår som ägare.

CarpetVista grundades 2005 i Malmö och har idag en årlig omsättning om drygt 200 miljoner kronor.

Litorina IV är den senaste Litorina-fonden och har ett utfäst kapital på 2.5 miljarder kronor. Sedan den första Litorina-fonden etablerades 1998 har Litorinas fonder investerat cirka 3 miljarder kronor i över 40 företag. Litorinas nuvarande portfölj består av 13 bolag.

Litorina IV rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod främst av Mattias Karlsson och Viktor Leisnert (M&A) samt Daniel Karlsson och David Nordenlöw (finansiering).