29 november 2019 - Uppdrag

Linde/Aga säljer ren energi- och marina bunkerverksamheten till Gasum

Linde-koncernen (som Aga tillhör) har kommit överens om att avyttra sin verksamhet för ren energi i Sverige och Norge samt sin tyska marina bunkerverksamhet till det finländska statliga energiföretaget Gasum.

Verksamheten för ren energi har bedrivits under varumärket AGA och innefattar ett omfattande sortiment av industriella och specialiserade gasprodukter och tjänster, inklusive flytande naturgas och handel med biogas. Mellan avtalsundertecknande och tillträde kommer verksamheten för ren energi att separeras från Linde-gruppens övriga skandinaviska affärsverksamhet genom en carve-out. Tillsammans genererar ren energi och den marina bunkerverksamheten en årlig omsättning på mer än 100 miljoner euro. Tillträde av transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas ske under 2020.

Mannheimer Swartling agerade som lokal rådgivare i relation till svensk legala aspekter av transaktionen.