30 mars 2012 - Uppdrag

Lindab förlänger existerande kreditavtal

Lindab AB har förlängt sitt existerande kreditavtal, en så kallad ”Multicurrency revolving credit facility”, om 3 miljarder kronor med Nordea och Handelsbanken fram till februari 2015.

Lindab som är ett ledande ventilations- och byggproduktföretag är etablerad i 31 länder. Koncernen, vars huvudsakliga marknad är yrkesbyggande, har en omsättning på cirka 6,9 miljarder kronor och drygt 4 300 medarbetare. Företagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Lindab rådgavs av Mannheimer Swartling vid transaktionen. Byråns team bestod av delägarna Zoran Stambolovski och Fredrik Svensson (rysk rätt) i samarbete med juristerna Pontus Malmunger och Marina Schubert.