2 april 2013 - Uppdrag

Länsförsäkringar Bank emitterar 1.100 miljoner kr Tier-2-kvalificerade förlagslån

Länsförsäkringar Bank AB (publ) har emitterat förlagslån om sammanlagt 1.100 miljoner som förfaller till betalning 2023. Förlagslånen är kvalificerade för att räknas in i bankens kapitalbas som tier 2-kapital och löper med rörlig ränta om 2,50 procent över 3-månaders STIBOR samt har en total löptid om 10 år utan rätt till förtidsinlösen under de första 5 åren. Ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm kommer att inges.

Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och erbjuder en mängd olika banktjänster till privatpersoner, lantbrukare och mindre företag.

Länsförsäkringar Bank rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Mattias Lampe, assisterad av Jonas Lindqvist, Therese Jansson och Viktor Nykvist.