28 september 2012 - Uppdrag

Länsförsäkringar AB etablerar svenskt MTN-program

Länsförsäkringar AB har etablerat ett svenskt MTN-program med en låneram om 2,5 miljarder kronor. Programmet ger Länsförsäkringar möjligheten att emittera obligationer i EUR och SEK med löpande och fast ränta på kapitalmarknaden och är det första MTN- programmet i Sverige under de reviderade prospektreglerna som trädde i kraft 1 juli 2012.

Länsförsäkringar AB är det finansiella navet inom länsförsäkringsgruppen som består av 23 kundägda regionala länsförsäkringsbolag, ett samarbete som är unikt på den svenska bank- och försäkringsmarknaden.

Länsförsäkringar AB rådges av Mannheimer Swartling i samband med etableringen av MTN-programmet. Byråns team består av delägare Mattias Lampe främst assisterad av Nils Nostell och Rasmus Fahlén.