18 oktober 2013 - Nyheter om byrån

Lansering av ”International Arbitration in Sweden – A Practitioner’s Guide” med medverkan av Mannheimer Swartlings advokater

Jurister från Mannheimer Swartling med lång erfarenhet av internationella skiljeförfaranden har bidragit med artiklar och agerat redaktörer för den nyligen lanserade boken ”International Arbitration i Sverige – A Practitioner’s Guide”. Syftet med boken, som är skriven av en rad framstående advokater och publicerad av Wolters Kluwer Law & Business, är att ge en praktisk handledning till internationella skiljeförfaranden i Sverige, både vad avser ad hoc- och institutionella förfaranden.

Sverige är ett av endast en handfull länder där det finns en betydande rättspraxis med avseende på internationella skiljeförfaranden som inte involverat några lokala parter. Boken belyser, från en praktisk såväl som rättslig utgångspunkt, internationella skiljeförfaranden i Sverige och innehåller en mängd referenser till viktiga domstolsavgöranden som under de senaste decennierna har genererats av den ström av stora internationella skiljeförfaranden som genomförs i Sverige.

Jakob Ragnwaldh, delägare i Mannheimer Swartling, är styrelseledamot i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC ) och en av bokens fyra redaktörer. Gruppen omfattar även ytterligare två medlemmar av SCCs styrelse samt SCCs generalsekreterare.

Mannheimer Swartlings delägare Dr Nils Eliasson, som är baserad i Hong Kong, har bidragit med ett kapitel med titeln ”Stockholm as a Forum for Investment Arbitration”. Kapitlet ger en bred översikt över frågor som rör Stockholm och SCC som forum för skiljeförfaranden baserade på investeringsskyddsavtal och andra folkrättsliga traktat.

Mannheimer Swartlings delägare Stefan Brocker och Kristoffer Löf, baserade i Göteborg respektive Stockholm, är författare till ett kapitel med titeln ”The Proceedings”. Kapitlet handlar om hur ett skiljeförfarande går till i Sverige, från början till slut. Den utförliga beskrivningen i kapitlet är resultatet av ett lagarbete där ett antal medarbetare på Mannheimer Swartling har bidragit med utredningar och stöd, däribland Marcus Berglie, Maria Bouvin, Azadeh Razani, Helena Sjöholm och Oskar Wrede.

Boken är tänkt att fungera som ett unikt referensverk för tvistande parter eller för sådana som får i uppdrag att agera som skiljeman eller ombud, eller för andra som är inblandade i internationella skiljeförfaranden i Sverige.

Mer information om boken som är skriven på engelska och hur man kan köper den.