3 februari 2012 - Uppdrag

Langley Holdings plc. förvärvar arkmatad tryckeriverksamhet i Tyskland

Den brittiska verkstadskoncernen Langley Holdings plc har förvärvat det konkursdrabbade bolaget manroland AG:s arkmatade tryckeriverksamhet. Förvärvet omfattar hela avdelningen för arkmatat tryckeri, produktionsanläggningar, fastigheter och  den internationella marknadsföringsorganisationen som bedriver verksamhet i mer än 50 dotterbolag i över 40 länder.

manroland AG, världsledande inom utveckling, tillverkning och underhåll av offset tryckerimaskiner, har varit föremål för ett av de största konkursförfarandena i nutida tysk företagshistoria.

Langley Holdings plc är en global privatägd brittisk koncern som är verksam inom ett flertal olika affärsområden. Koncernen har över 30 dotterbolag i 17 länder och cirka 2 500 medarbetare världen över.

Langley Holdings plc. rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Oliver Cleblad, främst assisterad av Jens Engelmann-Pilger (Corporate, M&A), Bettina Kreimer (Arbetsrätt) och Maren Ropeter (Fastighetsrätt). Jürgen Busch ansvarade för anmälan till konkurrensmyndigheten, assisterad av Helena Ramadori.