19 september 2013 - Uppdrag

Lammhults Design Group förvärvar Fora Form

Lammhults Design Group AB har förvärvat designmöbelföretaget Fora Form AS med säte i Norge. Köpeskillingen beräknas uppgå till NOK 67 miljoner.

Fora Form, som grundades 1929, har en marknadsledande position på den norska designmöbelmarknaden för offentlig miljö med drygt 80 procent av försäljningen i Norge. Företaget omsatte 2012 cirka NOK 125 miljoner och har cirka 70 anställda.

Lammhults Design Group har rötterna i Sverige men är en internationell koncern fokuserad på möbler och inredning. Koncernens största exportmarknader är Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike och Storbritannien och nettoomsättningen för hela koncernen uppgick 2012 till cirka SEK 714 miljoner. Lammhults Design Groups B-aktie är noterad på OMX Nordiska Börs, Nordic Small Cap.

Lammhults Design rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartlings team leddes av Lars Kongstad, främst assisterad av Rickard Carrick.