20 januari 2009 - Nyheter om byrån

Kurs i mänskliga rättigheter på Mannheimer Swartling

För tredje året i rad anordnar Mannheimer Swartling tillsammans med Raoul Wallenberg Institute seminarieveckan ”Developing a Human Rights Tool Box” för praktiserande advokater. Kursen pågår mellan 21-28 januari i Mannheimer Swartlings lokaler på Norrlandsgatan.

Kursen har tre delteman inom huvudtemat på mänskliga rättigheter; rättvisa rättsprocesser (Fair trial), Corporate Social Responsibility (CSR) och mänskliga rättigheter i konflikter.

Syftet med samarbetet är att föra samman gemensamma erfarenheter från en ledande svensk advokatbyrå med engagemang för demokratiutveckling och uppbyggnaden av fungerande rättsapparat, och Raoul Wallenberg-institutets erfarenhet av internationell verksamhet för försvarandet av mänskliga rättigheter.

Deltagarna på kursen består av ett 20-tal internationellt praktiserande advokater från utvecklingsländer som Malawi, Sri Lanka, Zimbabwe, Georgien, El Salvador och Laos, så väl som advokater på Mannheimer Swartlings kontor i Sverige och Tyskland.

Under veckan kommer deltagarna att delta i workshops, föreläsningar och besöka ett flertal svenska institutioner som t ex Advokatsamfundet. Utöver det blir det också löpande utrymme för socialiserande och utbyte av erfarenheter.