8 oktober 2015 - Nyheter om byrån

Kurs i mänskliga rättigheter i samarbete med Raoul Wallenberg-institutet samlar advokater från Malawi till Mongoliet

För nionde året i rad arrangerar Mannheimer Swartling tillsammans med Raoul Wallenberg-institutet seminarieveckan ”Developing a Human Rights Tool Box” för internationellt praktiserande advokater. Kursen hålls i år 4-9 oktober i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm. Årets upplaga har två delteman inom huvudtemat mänskliga rättigheter: Rättvis rättegång och Hållbarhet.

Advokaterna som deltar i årets program kommer från länder som Kambodja, Vietnam, Honduras, Malawi, Mongoliet, Turkiet och Thailand. Under veckan deltar de i seminarier, workshops och föreläsningar om ”rättvis rättegång” och ”hållbarhet” inom huvudtemat mänskliga rättigheter. Utöver det blir det också utrymme för besök till Advokatsamfundet och tingsrätten, umgänge och utbyte av erfarenheter. Syftet med kursen är att stötta advokater runt om i världen som arbetar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter, genom att tillsammans utforma en ”verktygslåda” som möjliggör och utvecklar deltagarnas arbete med mänskliga rättigheter.

Kursledarna under veckan kommer från Raoul Wallenberg-institutet, Mannheimer Swartling, Centrum för rättvisa, MacArthur Justice Center vid University of Mississippi School of Law och International Bridges to Justice India samt företrädare från några svenska storföretag.

Mannheimer Swartlings samarbete med Raoul Wallenberg-institutet sker inom ramen för byråns hållbarhetsarbete. Sedan starten 2007 har över 70 advokater från 25 länder deltagit i kursen. Läs gärna mer om våra pro bono-projekt.