6 april 2010 - Uppdrag

Kungsleden slutför försäljning av fastigheter till Corem

Mannheimer Swartling har rådgivit Kungsleden AB i försäljningen av 22 kommersiella fastigheter till Corem Property group för 460 miljoner kronor.

Portföljen består av 22 lager- och kontorsfastigheter belägna i västra och mellersta Sverige. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 81 300 kvm.

Mannheimer Swartlings team i ärendet bestod av Klas Wennström, Jennie Knutsson och Sigrid Rohdén.