15 februari 2011 - Uppdrag

Kungsleden slutför fastighetsförvärv om 3,6 miljarder kronor

Kungsleden AB har ingått avtal gällande förvärv av fastigheter från NR Nordic & Russia Properties Ltd. till en köpeskilling om cirka 3,6 miljarder kronor. Fastighetsportföljen med 36 fastigheter utgörs av kontors- och industrifastigheter, varav 33 ligger i Sverige, en i Tyskland och två i Polen.

Kungsleden är ett börsnoterat svenskt fastighetsbolag. Företagets fastighetsportfölj utgörs av kommersiella fastigheter, offentliga fastigheter och modulbyggnader. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter i totalt 130 kommuner med ett bokfört värde om 21,8 miljarder kronor. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.

Kungsleden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Klas Wennström och Tomas Johansson.