2 december 2015 - Uppdrag

Kungsleden säljer resterande andel av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments

Kungsleden avyttrar sin resterande andel av Nordic Modular Group, motsvarande 34,5 procent av aktierna i bolaget, till Inter IKEA Investments till ett pris som motsvarar en värdering av hela bolaget om 1,45 miljarder kr. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras senast den 31 januari 2016.

Nordic Modular Group bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader åt professionella kunder i Norden. Inter IKEA Investments är en del av Inter IKEA Group och fokuserar på investeringar i onoterade svenska bolag. Kungsleden är ett svenskt fastighetsbolag, noterat på NASDAQ Stockholm sedan 1999, vars fastighetsportfölj utgörs av kommersiella fastigheter.

Kungsleden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Jan Holmius och Jonas Andersson.