13 augusti 2012 - Uppdrag

Kungsleden säljer industrifastigheter i Polen

Kungsleden AB säljer två industrifastigheter i södra Polen till ett polskt fastighetsbolag för 12,5 miljoner euro. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta som uppgår till cirka 44 000 kvm och transaktionen är villkorad att Bielsko-Biala kommun inte utnyttjar sin förköpsrätt.

Kungsleden är ett noterat svenskt fastighetsbolag. Bolagets fastighetsbestånd består av kommersiella och offentliga fastigheter samt modulbyggnader. Den 31 mars 2012 bestod fastighetsbeståndet av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.

Kungsleden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av delägare Klas Wennström i samarbete med jurist Olle Källström.