20 december 2012 - Uppdrag

Kungsleden säljer fastigheter och tomträtter

Kungsleden AB (publ) säljer fastigheter och tomträtter till Castellum, som är köpare genom dotterbolagen Brostaden och Briggen, för en total köpeskilling om cirka 380 miljoner kronor.
Fastighetsportföljen har en total uthyrningsbar area om cirka 40 500 kvm fördelat på lager, kontor och butik. Sex av fastigheterna ligger i Storstockholm och tre i Malmö.

Kungsleden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av delägare Klas Wennström, främst assisterad av Olle Källström och Arman Azad.