14 december 2012 - Uppdrag

Kungsleden säljer ägande i Hemsö och tecknar avtal om köp av fastigheter

Kungsleden AB (publ) säljer sitt hälftenägande i Hemsö Fastighets AB till Tredje AP-fonden samt erhåller återbetalning av aktieägarlån för en total köpeskilling om 3 320 miljoner kronor. Samtidigt tecknar Kungsleden ett avtal om att köpa 15 fastigheter i Mellansverige och på Gotland av Hemsö för en total köpeskilling om cirka 1 600 miljoner kronor.

Kungsleden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna. Byråns team bestod av delägare Klas Wennström främst assisterad av specialist counsel Charlotta Wallman Hörlin.