14 november 2014 - Uppdrag

Kungsleden säljer 65 procent av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments

Kungsleden avyttrar 65 procent av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments till ett pris som motsvarar en värdering av hela bolaget om 1,3 miljarder kr. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras i januari 2015.

Nordic Modular Group bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader åt professionella kunder i Norden. Inter IKEA Investments är en del av Inter IKEA Group och fokuserar på investeringar i onoterade svenska bolag. Kungsleden är ett svenskt fastighetsbolag, noterat på NASDAQ Stockholm sedan 1999, vars fastighetsportfölj utgörs av kommersiella fastigheter.

Kungsleden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Jan Holmius, Jonas Andersson, Lisa Hulthén och Sandra Röijer.