10 juli 2014 - Uppdrag

Kungsleden säljer 39 fastigheter i Norrland

Kungsleden AB (publ) renodlar fastighetsbeståndet och har sålt 39 fastigheter i Norrland till NP3 för 760 miljoner kronor. Fastigheterna består i huvudsak av industri- och lagerbyggnader och har en total uthyrbar area om ca 144 100 kvadratmeter.

Kungsleden är ett börsnoterat svenskt fastighetsbolag. Företagets fastighetsportfölj utgörs av kommersiella fastigheter och modulbyggnader. Kungsleden är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

Kungsleden biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Klas Wennström ledde byråns team främst biträdd av Olle Källström.