5 november 2009 - Uppdrag

Kungsleden köper kommersiella fastigheter

Mannheimer Swartling har biträtt Kungsleden AB (publ) i samband med ett förvärv av fem kommersiella fastigheter från norska NLP (Northern Logistic Property ASA) för en köpeskilling om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.

Klas Wennström var ansvarig delägare och biträddes huvudsakligen av Charlotta Wallman Hörlin och Jennie Knutsson.