22 oktober 2013 - Uppdrag

Kungsleden genomför fastighetsförvärv från GE för SEK 5,5 Mdr

Kungsleden AB (publ) har undertecknat ett köpeavtal med GE Capital Real Estate om förvärv av en portfölj med 84 kommersiella fastigheter. Transaktionsvärdet uppgår till cirka 5,5 miljarder kronor.

Beståndet är till största delen beläget i Stockholm och Göteborg och merparten utgörs av kontorsfastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 567 000 kvm. Lånefinansiering har erhållits från fyra ledande nordiska banker.

Kungsleden biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartlings team bestod av Klas Wennström, Tomas Johansson och Olle Källström (fastighetsrätt), Henric Diefke och Daniel Stålberg (arbetsrätt och pensioner), och Thomas Pettersson, Veronica Stiller, Daniel Khayyami och Liisa Rajala Malmgren (bank och finans).