30 mars 2015 - Uppdrag

Kungsleden förvärvar fastigheter i Kista Science City och Högsbo i Göteborg

Kungsleden har förvärvat en fastighet i Kista Science City och fyra i Högsbo i Göteborg, två tillväxtmarknader där bolaget sedan tidigare har en stark ställning. Det sammanlagda förvärvspriset uppgår till 676 miljoner kronor.

I Kista Science City förvärvar Kungsleden fastigheten Hornafjord 1 med en total uthyrningsbar area om 23 000 kvm från fastighetsfonden Genesta för 514 miljoner kronor. I Göteborg köper Kungsleden fyra fastigheter för 162 miljoner kronor från Platzer, som tillför 17 000 kvm till Kungsledens befintliga portfölj i Högsboområdet.

Kungsleden är ett svenskt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999. Företagets fastighetsportfölj utgörs av kommersiella fastigheter.

Kungsleden biträddes av Mannheimer Swartling i båda transaktionerna. Klas Wennström och Hillevi Börjesson ledde byråns respektive teams, som bestod av Olle Källström, Jenny Karlsson, Charlotte Nyström och Linnéa Kallhed.