19 oktober 2015 - Uppdrag

Kungsleden förvärvar fastigheter för 3 miljarder och skapar nytt innerstadskluster i Stockholm

Kungsleden AB (publ) har förvärvat fastigheter i Stockholms innerstad för 3 miljarder kronor och skapar därmed ett nytt innerstadskluster med en total uthyrningsbara area om 96 000 kvm. De fyra fastigheter som har förvärvats av Djurgårdsstadens Fastigheter AB ligger i Gärdet-Frihamnen och Hammarby Sjöstad. Bland hyresgästerna märks bland andra Tullverket, Fortifikationsverket, Biz Apartment, Axfood samt Procter & Gamble.

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige med inriktning på att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner och leverera en attraktiv totalavkastning över tid. Kungsleden har varit noterat sedan 1999 och bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Den ingår i Nordiska Börsens lista för medelstora bolag.

Kungsleden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Klas Wennström, Olle Källström, Erik Sundqvist och Hannah Ström.