4 december 2014 - Uppdrag

Kungsleden förvärvar fastigheter för 2 miljarder kronor i Kista Science City

Kungsleden AB har förvärvat Kista One samt ytterligare tre kontorsfastigheter i Kista Science City av Areim. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om drygt 2 miljarder kronor. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 73 000 kvm.

Kungsleden företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Klas Wennström ansvarade för ärendet, främst biträdd av Jenny Karlsson.