4 maj 2015 - Uppdrag

Kungsleden emitterar seniort icke-säkerställt obligationslån om 375 miljoner kronor

Kungsleden har emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 375 miljoner kronor som förfaller till betalning år 2017 och med en fast ränta om 1,20 procent. Kungsleden avser att ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ Stockholm.

Kungsleden är ett börsnoterat svenskt fastighetsbolag. Företagets affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Kungsleden är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 1999.

Nordic Fixed Income har agerat finansiell rådgivare till Kungsleden och arrangör för emissionen.

Kungsleden rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Daniel Karlsson, främst biträdd av Sara Ulriksen.